|

สงขลาเปิดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดเส้นทางการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

PNEWS18120516070201201

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางการปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

ช่วงบ่ายวานนี้ (5 ธ.ค. 61) ที่ บริเวณตลาดโคกไร่ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางการปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา , นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากหลายร้อยคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก และสามัคคี

PNEWS18120516070201208

นายไพโรจน์จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ซึ่งทางรัฐบาลได้กำหนดให้ทุกภาคส่วน ร่วมใจกันจัดกิจกรรมขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 อำเภอเมืองสงขลา จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลพะวง จัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ โดยการนำจิตอาสาประชาชน และทุกภาคส่วน ร่วมกันเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด 2 ข้างทาง บริเวณถนนติณสูลานนท์ ตั้งแต่หน้าศาลปกครองจังหวัดสงขลา ไปจนถึงสวน 72 พรรษา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางการปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และสมพระเกียรติ

PNEWS18120516070201210

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งการปฎิบัติกิจกรรม จะทำให้ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตามพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการให้ชาวไทยทุกคนร่วมกันทำความดี มีความเสียสละ มีน้ำใจในการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมให้เกิดความสุข ความสมัครสมาน และรู้รักสามัคคี

PNEWS18120516070201212

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35953

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us