|

ม.หาดใหญ่ เปิดเวทีเสวนา “กริชในวัฒนธรรมชาวไทยภาคใต้” เผยแพร่องค์ความรู้สู่ ปชช.

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดโครงการหาดใหญ่เสวนา ตอน “กริชในวัฒนธรรมชาวไทยภาคใต้” หวังอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านกริชในแง่มุมต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

วันนี้ (8 ธ.ค. 61) ที่ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการหาดใหญ่เสวนา ตอน กริชในวัฒนธรรมชาวไทยภาคใต้ โดยมี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาจารย์ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

อาจารย์ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการหาดใหญ่เสวนา ตอน “กริชในวัฒนธรรมชาวไทยภาคใต้” ซึ่งเป็นการจัดโครงการหาดใหญ่เสวนาขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านกริชในแง่มุมต่างๆ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดแสดงกริชที่มีคุณค่าทางด้านศิลปกรรมและเก่าแก่โบราณจากนักสะสมกริช เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ที่สนใจ นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการต่อไป

“ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มุ่งหวังที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปีการศึกษา และจัดหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเรื่องราวที่มีสาระและประโยชน์ ความน่าสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม มาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ เพื่อสร้างเป็นข้อมูลสำหรับในการศึกษาค้นคว้าต่อไป” อาจารย์ชาญณรงค์ กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์พิชัย แก้วขาว บรรยายเรื่อง กริชจิเรบอน (Cirebon) และการเสวนส เรื่อง กริชในวัฒนธรรมชาวบ้านภาคใต้ โดยอาจารย์สมเจตนา มุณีโมไนย ช่างอรุณ แก้วสัตยา และคุณสมพงษ์ พรหมมณี ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบรรเลงดนตรีพื้นบ้านรองแง็ง โดย วงอัสลีมาลา และการแสดงนิทรรศการของนักศึกษาสาขาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ อีกด้วย

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=36080

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us