|

โอเดียนฯ จัดแข่งขัน ‘กระโดดเชือก’ หนุนการออกกำลังกายของเยาวชน

ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ ร่วม หลายหน่วยงาน จัดการแข่งขันกระโดดเชือก ประเภททีม ระดับประถมศึกษา ชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 หวังส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเยาวชน

วันนี้ (8 ธ.ค. 61) ที่ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1, 2 และ 3 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 สงขลา โดยงานวิทยาศาสตร์การกีฬา และห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ จัดการแข่งขันกระโดดเชือก ประเภททีม ระดับประถมศึกษา ชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 โดยมี นายปราโมทย์ สงสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ภิเศก สายชนะพัน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 สงขลา นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการแข่งขันกระโดดเชือก ประเภททีม ระดับประถมศึกษา ชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กระโดดเชือกซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายสำหรับเยาวชน ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ และความแข็งแรงของร่างกายให้เหมาะสมกับวัย โดยมีโรงเรียนต่างๆ จากจังหวัดสงขลา พัทลุง และปัตตานี เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=36095

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us