|

‘พ.ต.อ.ทวี’ นำทัพ “ประชาชาติ” ลุยสงขลา พบปะนักธุรกิจหาดใหญ่ ฟังปัญหาชาวประมง

POK799111

“พรรคประชาชาติ” ที่นำทัพโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรค ผู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวแรงสำคัญทางการเมืองในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง และในการเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคประชาชาติ ถือเป็นอีกพรรคการเมืองหนึ่งที่ประกาศสู้ศึกทุกภูมิภาคของประเทศก็ว่าได้ พร้อมระบุนี่ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองของคนมุสลิมแต่เป็นพรรคการเมืองของคนไทยทั่วประเทศ และหัวหน้าพรรคประชาชาติก็ได้ย้ำถึงอุดมการณ์ที่จะเป็นพรรคของคนไทยทั้งประเทศ ทุกชาติพันธุ์ ทุกศาสนา ไม่เฉพาะชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิดพหุวัฒนธรรม พลังสร้างชาติ มุ่งเน้นสร้างสันติ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ทางพรรคประชาชาติ ได้จัดเวทีเพื่อพบปะพูดคุยกับบรรดานักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้าใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ห้องประชุมทับทิม โรงแรมสยาม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง“ผลกระทบทางเศรษฐกิจกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย”

IMG-8349

โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย รองหัวหน้าพรรค,ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม รองหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยคณะ ซึ่งได้เดินทางมาในครั้งนี้ นอกจากจะมาพบปะกับนักธุรกิจ นักลงทุน และประชาชนผู้สนใจแล้ว ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเศรษฐกิจที่ถดถอย

โดยในช่วงเช้าของวันที่ 3 ธันวาคม คณะของพรรคประชาชาติ ได้มีการเดินทางไปพบปะกับผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาของประมงพื้นบ้านที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา และได้รับฟังปัญหาประมงพาณิชย์ จากผู้ประกอบการประมง ณ ศูนย์ประสานงานพรรคประชาชาติ (ปชช.) เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.สิหงนคร จ.สงขลา

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมคณะ พบปะกลุ่มประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ เกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาที่กลุ่มแต่ละกลุ่มกำลังประสบอยู่ โดยมีตัวแทนกลุ่มประมาณ 200 คน ซึ่งทางนายนิวัฒน์ บินถ้วน รองนายกสมาคมประมง จ.สงขลา
กล่าวถึงปัญหาที่ชาวประมงกำลังเดือดร้อนจากราคาสัตว์น้ำตกต่ำ แล้วยังประสบปัญหากับกฎหมาย 4188 และกฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับ ขอให้พรรคประชาชาติ ช่วยเหลือแก้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับชาวประมงด้วย

นอกจากนี้ก็ได้มีการเดินทางไปพบปะกับชาวประมงพื้นบ้านและชาวสวนยางในพื้นที่ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อได้รับฟังแลกเปลี่ยนทัศนะ พร้อมทั้งได้มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันอย่างฉันท์มิตร

ด้าน พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า พรรคประชาชาติ เป็นพรรคพหุวัฒนธรรม เคารพความเท่าเทียมของคนไทยทุกคน มุ่งสร้างสันติภาพ ความอยู่ดีมีสุข สร้างความปรองดอง ยุติความขัดแย้ง จากตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านได้สะท้อนปัญหาเรื่องราคาสัตว์น้ำ และสินค้าเกษตรตกต่ำแล้ว ต้องการให้ตั้งธนาคารปู ปลา ซึ่งถือว่าเป็นไปตามนโยบายของพรรคประชาชาติ ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการเขียนกฎหมาย และระเบียบ

จากการลงพบปะประชาชนได้รับการตอบรับจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น มีประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าพรรคประชาชาติ จะส่งผู้สมัคร ส.ส.เขตทั่วประเทศมากกว่า 200 เขต ในส่วนของภาคใต้ส่งครบ 50 เขต

IMG-8345

ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย รองหัวหน้าพรรค ได้กล่าวถึง การค้าขายระหว่างประเทศด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนสินค้าไว้อย่างน่าสนใจ โดยการยกตัวอย่างในหลายๆประเทศให้ผู้เข้าร่วมพบปะในครั้งนี้ได้รับฟังและมองเห็นภาพความเป็นไปได้ โดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าเกษตรที่บ้านเรามีอยู่จำนวนมากที่จะสามารถนำมาค้าขายกับต่างประเทศด้วยวิธีการดังกล่าวอย่างที่หลายๆประเทศได้ปฏิบัติอยู่ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น

โดยก่อนหน้านี้ ทางพรรคประชาชาติ ก็ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้แสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน และการแก้ปัญหายางพารามาแล้ว สำหรับพรรคประชาชาติ ที่เน้นแก้ปัญหาท้องถิ่นแล้ว ยังชูนโยบาย“พหุวัฒนธรรม”เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องต่อการดับไฟใต้ของทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ทางพรรคมีความมั่นใจว่าพรรคประชาชาติจะมีคะแนนนิยมอยู่ใน 10 อันดับแรกในการเลือกตั้งครั้งนี้ พร้อมทั้งเรียกร้อง กกต.ให้มีความโปร่งใสไม่ให้ คสช.เข้ามาแทรกแซงได้ ในส่วนของพื้นที่เป้าหมายหลักของพรรคประชาชาติ ที่คาดว่าจะสามารถกวาดที่นั่ง ส.ส.เขตไปได้คงจะหนีไม่พ้นพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

สำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาแน่นอนว่าทางพรรคประชาชาติ จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ลงชิงในทุกเขตเลือกตั้งอย่างแน่นอน เพราะในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคะแนนเสียงมีความสำคัญต่อพรรค และทางพรรคประชาชาติเองก็ยังมีความหวังที่จะได้ที่นั่ง ส.ส.ในพื้นที่เลือกตั้งของจังหวัดสงขลาในบางเขตเลือกตั้งได้

IMG-8337

มาถึงวันนี้ใน 8 เขตเลือกตั้ง ส.ส.ของจังหวัดสงขลา ทางพรรคประชาชาติได้มีผู้เสนอตัวให้คณะกรรมการสรรหาพรรคพิจารณาจำนวนหลายคนด้วยกัน ซึ่งล้วนแล้วก็เป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่นทั้งสิ้น ถือได้ว่าต่างก็เป็นที่รู้จักมักคุ้นของคนในพื้นที่นั้นๆ อยู่ที่ว่าทางคณะกรรมการสรรหาจะตัดสินใจให้ใครเข้ามาเป็นตัวแทนพรรคในการลงสนามเลือกตั้ง ส.ส.ในนามพรรคประชาชาติ

จากการที่ผู้สื่อข่าวได้มีการติดตามถึงความเป็นไปได้ของตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในนามพรรคประชาชาติในพื้นที่จังหวัดสงขลา คาดว่าไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปจากนี้มากนัก นั่นคือ ในเขตเลือกตั้งที่1นายรณภพ วัตตะสิงห์ เขต2 อดีต ส.จ.จำนงค์ มหิตพงษ์ เขต3 นนท์นภัส
วิไลรัตน์ อดีตประธานแม่บ้านจังหวัดสงขลา เขต4 นายสุบรรณ วรรณรัตน์ เขต5 นายสะหาก หมุดตะเหล็บ อดีตนายกเทศมนตรีฯสิงหนคร เขต6 นายวันอับดุลเลาะห์ เราะติมะ เขต7 นายอับดุลเล๊าะ หลงนิ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ส่วนเขตเลือกตั้งที่8 นายอัศวิน สุวิทย์ อดีตรองนายก อบจ.สงขลา 2 สมัย ลูกชาย พ.ต.ท.วิจิตร สุวิทย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ 4 สมัย

นายอัศวิน สุวิทย์ อดีตรองนายก อบจ.สงขลา 2 สมัย อีกคนหนึ่งที่ได้รับการทาบทามจากผู้ใหญ่ในพรรคประชาชาติ ให้ลงสนามเลือกตั้ง ส.ส.ในนามพรรคประชาชาติ เขต8 สงขลาในการเลือกตั้งครั้งนี้ กล่าวว่า ตนเองมีความสนใจพรรคประชาชาติ ด้วยเหตุผลที่ว่า พรรคประชาชาติเป็นพรรคการเมืองที่มีกรรมการบริหารที่มาจากคณะบุคคลที่หลากหลายสาขาอาชีพหลายเชื้อชาติและศาสนาซึ่งสะท้อนได้ว่า พรรคประชาชาติไม่ใช่เป็นพรรคของพี่น้องมุสลิมแต่เป็นพรรคที่เป็นตัวแทนของคนทุกศาสนาที่รักความเท่าเทียมและความยุติธรรมภายใต้จุดยืนของพรรคที่สนับสนุนวิถีการทางประชาธิปไตย

และผู้หลักผู้ใหญ่ต่างเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของคนในสังคม เช่น หัวหน้าพรรควันนอร์,ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย, ดร.ณหทัย ทิ่วไฝ่งาม, นายวรวีร์ มะกูดี,พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รวมถึงผู้ใหญ่ในพรรคอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อ

รวมถึงนโยบายของพรรคประชาชาติที่มุ่งเน้นทั้งเรื่องความยุติธรรมและความเท่าเทียมในสังคม และตั้งเป้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วิกฤติของชาติทั้งความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ปัญหาราคาผลผลิต ทางการเกษตรที่ตกต่ำ เช่น ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน,ข้าว เป็นต้น

นโยบายการกระจายอำนาจ การกระจายโอกาสและความเจริญไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึึ่งตนเองก็เป็นคณะทำงานด้านการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ของพรรคอยู่ด้วย

ด้านนายจำนงค์ มหิตพงษ์ ผู้เสนอตัวขอลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคประชาชาติ เขต2 สงขลา กล่าวถึงการตัดสินใจที่จะเข้ามาเสนอตัวลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคประชาชาติ ก็เพราะที่ผ่านมา เห็นว่าเมืองหาดใหญ่เจอกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก ผนวกกับแรงผลักดันจากหลายๆฝ่ายที่อยากให้ตนเองลงสมัครส.ส.ในครั้งนี้ จึงตัดสินใจเลือกพรรคประชาชาติ เพราะมองว่าแนวทางการพัฒนาหรือแนวนโยบายของพรรคมีความสอดคล้องกับแนวคิดของตัวเอง จึงอยากเข้ามาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนในเมืองหาดใหญ่ อยากเห็นเมืองหาดใหญ่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=36237

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us