|

รร.เซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมกับ เซ็นทรัลหาดใหญ่ จัดฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2561

20181218_102850

เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ และ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมจัดให้มีการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยสําหรับอาคารสูงประจําปี 2561 ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างสม่ำเสมอด้วยความคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและบุคคลใกล้เคียงทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น ในโอกาสนี้ทางโรงแรม โดยมีนายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศนตรีนครหาดใหญ่ นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ นายวิธวันท์ วัฒนะมงคลรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าสาขาเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์และร่วมแถลงผลการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยฯ ในครั้งนี้

โดยจะมีขั้นตอนการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ตั้งแต่การเปิดกระดิ่งสัญญานเตือนภัยในเวลาประมาณ 09.00 น. จากนั้นจะมีการฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ ของพนักงานและลูกค้าออกไปยังด้านหน้าของอาคารอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยอาศัยบันไดหนีไฟตามชั้น ต่างๆ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตามขั้นตอนทั้งหมดทั้งจุดฝึกทั้งโรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ พร้อมแถลงการณ์ผลสัมฤทธิ์ตามลำดับ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=36289

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us