|

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพบปะกลุ่มสินค้าที่ได้ประโยชน์จาก FTA ที่สงขลา

PNEWS18122109180800501

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา พบปะกลุ่มสินค้าที่ได้ประโยชน์จาก FTA และจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสงขลา โดยการลงพื้นที่พบปะกลุ่มผ้าทอเกาะยอ และโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป รวมถึงจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการในสินค้าเป้าหมาย คือ สินค้าประมง อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพารา และผลไม้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้าเสรี กระตุ้นการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA กฎระเบียบทางการค้า ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และขยายการส่งออกในอาเซียน และจำหน่ายภายในประเทศ

PNEWS18122109180800504

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีศักยภาพ และความได้เปรียบจากการเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับมาเลเซีย ได้ รวมถึงรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสนับสนุนกิจกรรมทุกรูปแบบให้เข้าไปดำเนินการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการดังกล่าวนำร่องครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนพฤศจิกายน และจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งกรมกำหนดจัดโครงการต่อไปที่จังหวัดนราธิวาส และยะลา หลังจากนั้น จะคัดเลือกและนำผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ มายังกรุงเทพฯ เข้าร่วมงานพบปะ เจรจา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ FTA กับผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีแผนงานที่จะจัดขึ้นในปี 2562

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา และพันธมิตรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. พบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในพื้นที่ คือ กลุ่มผ้าทอเกาะยอ ซึ่งผลิตผ้าทอลายพื้นเมืองร้อยปีที่มีชื่อเสียง เป็นสินค้าที่ส่งออกไปตลาดมาเลเซีย แล้ว

PNEWS18122109180800506

พร้อมกันนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ยังได้หารือกับโรงงานส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปไปตลาดจีน อันดับต้นของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการมีความต้องการเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า FTA ลดภาษีนำเข้าสินค้าเหลือร้อยละศูนย์ และเร่งรัดการเจรจาความตกลงอาร์เซ็ป หรือตลาดอาเซียนบวกหก เป็น FTA ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ขยายตลาดส่งออกไม้ยางพาราไปอินเดีย และอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ในการหารือครั้งนี้ ยังเป็นเวทีสร้างโอกาสต่อยอดงานวิจัยการใช้ขี้เลื่อยไม้ ผลิตสินค้านวัตกรรมถ่านไม้พลังงานสูง

นอกจากนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรื่องง่าย ๆ ที่ต้องรู้ กับการใช้ประโยชน์จาก FTA” และ “สินค้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ติดปีกสู่ตลาดการค้าเสรี” ให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร สมาชิกสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (สสว.) สงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตลอดจนนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย มากกว่า 100 คน ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด จังหวัดสงขลา โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีทางการค้า ขยายตลาดส่งออก และสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งเปิดเวทีวิเคราะห์สินค้าเป้าหมายที่เป็นที่ต้องการของตลาด แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการส่งออก ระหว่างวิทยากรและผู้ประกอบการ

โดยกล่าวปิดท้ายว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชื่อมั่นว่า การผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยสร้างมูลค่า และยกระดับมาตรฐานสินค้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ กระตุ้นการใช้สิทธิประโยชน์ FTA และส่งเสริมผู้ประกอบการชายแดนภาคใต้ ต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ตลาดมาเลเซีย และอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง และมั่นคง

PNEWS18122109180800511

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=36580

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us