|

เริ่มแล้ว! Farm @Home ครั้งที่ 2 ที่ โฮมโปรตรัง

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและพลังของกลุ่มแม่บ้านในงานส่งเสริมการเกษตร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปลงใหญ่ และ Young Smart Famer เข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 50 ร้านค้า ซึ่งมียอดการจำหน่ายสินค้าในวันแรกมากกว่า 2 แสนบาท ขอเชิญชวนผู้สนใจ ซื้อเป็นของฝากของขวัญปีใหม่ได้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=36733

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us