|

กยท.รัตภูมิ จ.สงขลา จ่ายเงินตามโครงการสร้างความเข้มเเข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

d133677a58e51b6cdc1b066cb3e917f5_small

การยางแห่งประเทศไทย สาขารัตภูมิ จังหวัดสงขลา จ่ายเงินตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ อาคารอเนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นางพิมธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยจ่ายเงินนำร่องพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ (27 ธันวาคม 2561)

สำหรับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางและช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยช่วยเหลือเกษตรชาวสวนยาง 1,100 บาท/ไร่ และคนกรีดยาง 700 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่

b25d38b6d58d019033d0b08c6dae38b9_small

การยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิ มีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 27,233 ราย โดยในวันนี้ (27 ธันวาคม 2561) เป็นการจ่ายเงินนำร่องให้ชาวสวนยางในพื้นที่ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 621 ราย เป็นเงิน 6,843,913.60 บาท ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เกษตรกรได้ยื่นในวันสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน การยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิ จะทยอยตรวจรับรองสิทธิ์ เพื่อจ่ายเงินต่อไป

8c24ceeb755cef076de5459959014bc4_small

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=36855

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us