|

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยสงขลา

IMG_9867

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดสงขลา

 วันนี้ (8 ม.ค. 62) ที่ หอประชุมรัตนโกสินทร์ ภายในที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดสงขลาพื้นที่อำเภอสทิงพระ จำนวน 1,000 ชุด ในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายลงพื้นที่อำเภอระโนด มอบสิ่งของพระราชทานอีกจำนวน 1,000 ชุด รวมจำนวน 2,000 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ

 IMG_9820

โดย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุป ปัญหาข้อมูลผลกระทบที่ส่งผลต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัย เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวกับราษฎรที่ประสบวาตภัยให้ทราบถึงความเมตตาห่วงใย สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

 IMG_9904

สำหรับพื้นที่อำเภอสทิงพระได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ส่งผลให้เกิดวาตภัย คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง น้ำไหลหลากน้ำท่วมขังในที่ลุ่ม ทำให้บ้านเรือนทรัพย์สินพื้นที่การเกษตรของราษฎรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,591 คน 515 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

 IMG_9842

IMG_9834

IMG_9898

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 8 ม.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=36967

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us