|

ม.อ.ปัตตานี ลงพื้นที่ช่วย ปชช. หลังประสบภัยพายุปาบึก

IMG-8099

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก เพื่อเยียวยาให้ความช่วยเหลือ

 IMG-8096

เมื่อเช้าวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุปลาบึกที่พัดผ่านจังหวัดปัตตานีตั้งแต่วันที่ 3 ถึงเช้าวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา โดยได้ส่งบุคลากร และพยาบาลของวิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเล คืออำเภอยะหริ่ง และอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 สำหรับพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งติดกับจังหวัดปัตตานี นั้น ได้มอบให้สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีสถานีบริการวิชาการชุมชนอยู่ในพื้นที่ เป็นหน่วยงานกลางสำรวจความต้องการของประชาชนในเขตอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 IMG-8100

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่าในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมนม ขนม และยารักษาโรค นำไปมอบให้แก่เด็ก และครอบครัวและให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ประชาชนในเขตอำเภอยะหริ่ง และอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบ และหลังจากทราบความต้องการความช่วยเหลือจากประชาชนแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะได้นำมาประชุมกันในบ่ายวันนี้เพื่อประมวลผล และดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 IMG-8097

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ส่งบุคลากรประมาณ 30 คน ไปร่วมบรรจุสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยร่วมกับสำนักงานกาชาด จังหวัดปัตตานี ที่กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี อีกด้วย

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=36975

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us