|

หมอ ม.อ. ผ่าตัดผ่านดาวเทียมสู่จีน – เวียดนาม พัฒนาแพทย์โรคหัวใจระดับนานาชาติ

IMG_8147

แพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ผ่าตัดผ่านดาวเทียมไปยังประเทศจีนและเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำหัตถการไปยังงานประชุมวิชาการ The 8th Vietnam Congress of Congenital Heart Disease Complications in Intervention of Congenital Heart Disease from A to Z เดินหน้าพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจในระดับนานาชาติ

 DSC_0010

วันนี้ (9 ม.ค. 62) ที่ ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดสดการเผยแพร่สัญญาณภาพผ่านดาวเทียมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำหัตถการไปยังงานประชุมวิชาการ The 8th Vietnam Congress of Congenital Heart Disease Complications in Intervention of Congenital Heart Disease from A to Z ณ ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาพร โรยมณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก และประธานโครงการ นพ.สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจผู้ใหญ่ ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้

 DSC_0052

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาพร โรยมณี ประธานโครงการและวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ กล่าวว่า ปัจจุบันการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้มีการพัฒนาการรักษาไปมาก รอยโรคหลายอย่างสามารถให้การรักษาผ่านสายสวนหัวใจได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก หลีกเลี่ยงการใช้ cardiopulmonary bypass ช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีแผลผ่าตัดและช่วยย่นระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล ศูนย์ซึ่งโรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดดำเนินการรักษาโดยวิธีดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2550 ในปัจจุบันได้ทำการรักษาผู้ป่วยไปจำนวนมาก รวมถึงเป็นแหล่งฝึกการทำหัตถการให้กับแพทย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับนานาชาติ งานประชุมวิชาการเกี่ยวกับการรักษาผ่านสายสวนหัวใจ นอกเหนือจากบทเรียนภาคทฤษฎีแล้ว ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง วิธีคิด หลักการตัดสินใจในการเลือกอุปกรณ์ เทคนิคต่างๆในการหลีกเลี่ยงและแก้ไขปัญหา ดังนั้นการถ่ายทอดสดการทำหัตถการเข้าที่ประชุม จะเป็นวิธีที่ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและได้รับประโยชน์สูงสุดจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่าน ซึ่งการรักษาผ่านสายสวนหัวใจ โดยการถ่ายทอดสดเผยแพร่สัญญาณภาพผ่านดาวเทียมในวันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์หลายฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำหัตถการไปยังงานประชุมวิชาการ The 8th Vietnam Congress of Congenital Heart Disease Complications in Intervention of Congenital Heart Disease from A to Z ณ ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 9-11 มกราคม 2562 และCongenital and Structural Intervention Asia Pacific 2019 ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งการประชุมดังกล่าวทำให้แพทย์และบุคลากรทางด้านการแพทย์เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันสู่ระดับนานาชาติต่อไป

 IMG_8152

สำหรับการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมรับชมเกือบ 1,000 คน ซึ่งนับเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านการรักษาและการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศ จึงนับได้ว่า การแพทย์ของไทยได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ปัจจัยสำคัญของการรักษาและการพัฒนาทั้งหมด มุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาและเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วย มีความปลอดภัย ได้รับการรักษาที่ดี มีทางเลือกในการรักษาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการหายจากโรคหรือลดาภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อีกด้วย

DSC_0006

DSC_0029

DSC_0035

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=36994

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us