|

ไอแบงก์ ออกมาตรการช่วยลูกค้า – สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อพี่น้องมุสลิมผู้ประสบภัยพายุปาบึก

ภาพประกอบข่าว -ไอแบงก์ออกมาตรการช่วยลูกค้า

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ห่วงใยลูกค้า ออกมาตรการและสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ลูกค้า รวมทั้งพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เผยว่า ไอแบงก์ขอแสดงความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้กับลูกค้า ตลอดจนพี่น้องมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ลูกค้าและพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ประสบภัย ไอแบงก์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าปัจจุบัน 2 มาตรการ ได้แก่

1. มาตรการผ่อนปรนการผ่อนชำระหนี้เดิม โดยพักชำระเงินต้นและกำไรนาน 3 เดือน หรือพักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะกำไรระยะเวลาสูงสุด 36 เดือน และให้ขยายระยะเวลาสินเชื่อเดิมออกไปตามความเหมาะสม โดยคิดอัตรากำไรตามสัญญาสินเชื่อเดิม

2. มาตรการให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือตามระดับความจำเป็น อัตรากำไร SPRR – 3.5% ต่อปี หรือ SPRL – 2.75% ผ่อนสูงสุด 5 ปี (ปัจจุบัน SPRR 8.50% ต่อปี และ SPRL 7.75% ต่อปี)

สำหรับพี่น้องมุสลิม ไอแบงก์ได้ออกโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ผ่อนนาน 5 ปี โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือบุคคลค้ำประกัน

ทั้งนี้ ลูกค้า หรือพี่น้องมุสลิมที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศส่วนราชการ หรือมีหลักประกัน สามารถยื่นคำขอรับมาตรการช่วยเหลือขอร่วมโครงการสินเชื่อฯ ได้ที่ ไอแบงก์ทุกสาขา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=37035

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us