|

สงขลาเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

E9335B9D-0735-40FC-8F2A-9F2360848FFD

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

วันนี้ (12 ม.ค. 62) ที่บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เทศบาลนครสงขลา ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในวันนี้ (12 ม.ค. 62)บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

6A06FB89-4179-4BCB-AD64-35DB55C36265

สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมีความหมายว่า เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

1D821816-5937-4172-B8C2-323C5A243EC2

นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กอันเป็นอนาคตของชาติ จึงร่วมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  รู้บทบาทหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในการพัฒนาประเทศ  ให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป โดยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีศรีสงขลา” โดยให้โรงเรียนในเขตเทศบาลนครสงขลา คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย  เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 46 คน

15373C82-E547-44E2-BAAA-AB0A6AD80704

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ การแจกของขวัญของรางวัล การเล่นเกมส์ การตอบปัญหาชิงรางวัล การละเล่นต่างๆ การบริการเครื่องดื่ม การจัดนิทรรศการตรวจสุขภาพฟันฟรี และการนั่งรถรางชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา พร้อมทั้งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกบูธจัดกิจกรรมครั้งนี้

E3BE701B-0FD6-4A03-9092-EEEF6380F6A8

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 12 ม.ค.62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=37095

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us