|

ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมสนุก

IMG-8444

ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้มีสถานที่ให้เด็กๆ และเยาวชนได้ร่วมสนุกสนานกับงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งมีขึ้นทุกปี ทำให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์ในด้านการส่งสร้างทักษะที่จำเป็นในอนาคตต่อไป ที่ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 5 ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา

IMG-8445

สำหรับภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงความสามารถของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอใกล้เคียง การเล่นเกมส์บนเวที กิจกรรมสร้างเสริมปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” มีการมอบของขวัญและรางวัลต่างๆ รวมทั้งการบริการขนมและเครื่องดื่มให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

IMG-8446

IMG-8447

IMG-8448

IMG-8449

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=37213

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us