|

ประชุมเฉพาะกิจ ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย

1547705037859

เช้านี้ 17/1/2562 ที่ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ สนับสนุนการปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมาย ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในการป้องกัน และปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถลดปริมาณการลักลอบนำเข้า และวางจำหน่ายบุหรี่ผิดกฏหมายได้อย่างจริงจัง ดังนั้นจึงจัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจสนับสนุนการปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมาย เพื่อกำหนดแผนการออกปฏิบัติการของคณะทำงานเฉพาะกิจสนับสนุนการปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมาย ซึ่งจากผลการดำเนินงานการปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมาย ปีงบประมาณ 2561ที่ผ่านมา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายนิติกร ได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจสนับสนุนการปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจสนับสนุนการปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมาย โดยในปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ จับกุม ตรวจยึดบุหรี่ผิดกฏหมายจำนวน 5 ครั้ง มีผู้กระทำความผิด 9 ราย ของกลางจำนวน 114,390 ซอง ซึ่งบุหรี่ผิดกฏหมายมียี่ห้อหลากหลาย ส่วนใหญ่ที่จับกุมตรวจยึดได้ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งอำเภอเมืองสงขลาซึ่งเป็นย่านธุรกิจ และแหล่งพักบุหรี่ผิดกฏหมาย ก่อนส่งต่อไปยังแหล่งจำหน่ายรวมถึงอำเภออื่นโดยรอบ

1547705035844

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=37318

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us