|

เปิดรับสมัครแข่งขันเปตอง ‘เปตองหาดทิพย์คัพ’ ครั้งที่ 8 วันนี้ – 26 ก.พ. นี้

แข่งขันเปตอง-ครั้งที่8

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตองหาดทิพย์คัพ

1. รุ่นยุวชน (อายุไม่เกิน 14 ปี) จำกัดทีม 32 ทีม

1.1 รวมชายหญิง ทีมละ 3 คน

1.2 ในทีมสามารถมีนักกีฬา ติดรางวัล (ระดับภาค/ประเทศ) ได้ 1 คนเท่านั้น

1.3 เปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศ

1.4 หลักฐานการสมัคร (ไม่มีค่าสมัคร)

– ใบรับรองจากโรงเรียน

– สำเนาบัตรประชาชน

 

2. รุ่นผู้สูงอายุ (55 ปีขึ้นไป) จำกัดทีม 80 ทีม

2.1 รวมชายหญิง ทีมละ 3 คน

2.2 ค่าสมัครทีมละ  500 บาท

2.3 เปิดรับสมัครผู้สูงอายุทั่วประเทศ

2.4 หลักฐานการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน

 

3. คุณสมบัตินักกีฬา

3.1  ต้องมีร่างกายแข็งแรง

3.2  ต้องแต่งกายสุภาพ (ไม่สวมรองเท้าแตะ หรือกางเกงขาสั้น)

 

4. สถานที่รับสมัคร

4.1 สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสงขลา โทร. 074-330180

4.2 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 074-210008-18 ต่อ 209-210 / คุณประทีป  แก้วประสิทธิ์ 081-9692620 / คุณเสกสันติ์  บิลก่อเด็ม 087-270-5989 / คุณเกษม  เจตนากุล 097-345-0080 / คุณอริยวัฒน์  ราชแดหวา 097-350-4847

4.3 ยุวชน ส่งหลักฐานการสมัคร ที่ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด เท่านั้น

4.4 ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครได้ที่ www.haadthip.com

 

5. กำหนดวันเวลา และสถานที่แข่งขัน

5.1 แข่งขันวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (วันเดียวจบ)

5.2 สถานที่แข่งขัน สนามกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

5.3 ลงทะเบียน /รายงานตัวนักกีฬา เวลา 08.00 น. (รับเสื้อแข่งขันทีมละ 3 ตัว)

5.4 รับเงินบำรุงทีมๆ ละ 300 บาท / แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (ตัวแทนทีมละ 1 คน) เฉพาะทีมผู้สูงอายุ

5.5 เริ่มทำการแข่งขัน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

6. กติกาและระเบียบอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

7. การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด

แข่งขันเปตอง-ครั้งที่8

เงินรางวัลในการแข่งขัน (จำนวน 27,000 บาท) 

ประเภทผู้สูงอายุ ทีม 3 คน (อายุ  55 ปี ขึ้นไป)

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

2. รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 เงินรางวัล 5,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 

ประเภทยุวชน ทีม 3 คน

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4

4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา

 

 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=37995

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us