|

กกต. ติดตามการเลือกตั้ง ส.ส. ที่สงขลา ย้ำทุกฝ่ายดำเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

de503afd8718536c38c8239b520e23e5

กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามการดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ดำเนินงานตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

ช่วงเย็นวานนี้ (6 ก.พ. 62) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสงขลา พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม โดยมีนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

0979c64db933c2e033bdd57a3184f48f

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีจิตสาธารณะ และทุ่มเทในการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปอย่างสุจริต และเที่ยงธรรม ซึ่งทางจังหวัดสงขลาเอง มีปัญหาเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับหลาย ๆ จังหวัด พร้อมฝากเจ้าหน้าที่ทุกคนในการมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะเรื่องของการร้องเรียน ขอให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวน และพรรคการเมืองให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นภารกิจการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้เน้นย้ำให้มีการเร่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต และนอกเขต เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิ์ที่พึงมี รวมทั้งความสำคัญของการเลือกตั้ง และให้มีการทำความเข้าใจกับพรรคการเมือง โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ติดตั้งป้ายหาเสียง จำนวนป้ายอย่าให้เกินที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลสอดส่อง โดยเฉพาะป้ายประชาสัมพันธ์ เพราะขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบปัญหาบ้างแล้ว เช่น ขนาดป้ายเกินกำหนด , การไม่ได้จดแจ้งโรงพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งหากไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเกณฑ์สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

0b82868cbb75e6516ffc85db371bc990

ในโอกาสนี้ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อีกด้วย ส่วนในวันพรุ่งนี้ (7 ก.พ. 62) จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ พร้อมทั้งตรวจติดตามการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=38034

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us