|

สนช. ผนึกกำลัง ศอ.บต. เดินหน้าดันศักยภาพ SMEs – Startup 5 จชต. รับยุค 4.0

52035867_305153977023195_612856876400377856_n

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) จับมือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ TCDC จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 (Deep South Innovation Business Coaching Program) ที่จังหวัดสงขลา เดินหน้ายกระดับศักยภาพ SMEs และ Startup ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบาย Thailand 4.0

51308421_386944541867354_1407542301378478080_n

วันนี้ (8 ก.พ. 61) ที่ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South Innovation Business Coaching Program) พร้อมด้วย พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

IMG20190208150402_5

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ TCDC และนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 (Deep South Innovation Business Coaching Program) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่และพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยวิจัยต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ (new business model) และได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ “การส่งเสริม Startup/SMEs ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนใต้ ในการดำเนินการผลักดันธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้นที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

IMG20190208144426

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ “การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้นในภูมิภาคชายแดนใต้ (Deep South Innovative Startup)” ที่ สนช. ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจสูงแต่ยังขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ กิจกรรม 3 Days Smart SMEs/Startup เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่แนวคิดทางธุรกิจ และนวัตกรรม ได้นำเสนอแนวคิด เพื่อที่จะได้รับการคัดเลือก เป็น 30 ราย ที่จะได้ร่วมกิจกรรมในช่วงต่อไป และกิจกรรม Startup 101 / Smart SMEs 101 (8 Weeks coaching) เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมช่วงแรก โดย ผู้ที่ได้คัดเลือก 30 ราย จะได้เข้าเรียนในหลักสูตรการวางแผนทางธุรกิจ และนวัตกรรม อย่างเข้มข้น ในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอด 8 สัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างแผนธุรกิจ  กำจัดจุดอ่อนทางธุรกิจ และต่อยอดทางธุรกิจสู่ธุรกิจนวัตกรรมต่อไป

52306242_793397764326764_6714600395659804672_n

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทั้ง 30 ราย จะได้เรียนในคอร์สที่มีมูลค่ากว่า 100,000 บาทต่อคนแล้ว ยังจะสามารถขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อีกด้วย

51603109_293248344693747_1084075480954437632_n

51922859_2082299415171820_4357351734629105664_n

IMG_20190208_134448_8

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=38078

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us