|

เซ็นทรัลเฟสฯ หาดใหญ่ จับมือ จ.สงขลา เปิดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ตอกย้ำความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต”

E10FAF94-440A-4440-BE4F-6A056BACDDF5

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา และส่วนราชการของจังหวัดรวม 8 หน่วยงาน จัดตั้งเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม หรือ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา (Government Center) ตอกย้ำความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า

วันนี้ (9 ก.พ. 62) ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ข้อตกลง และแถลงข่าวการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม หรือศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา (Government Center)โดยมีนายสรัล ตันติจำนรรจ์  ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติสาขา ภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายวรณัฏฐ์ หนูรอด  ปลัดจังหวัดสงขลา, นายธนะเมศฐ์ พงศ์ภรณ์กุลภัค ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และผู้อำนวยการจากหน่วยงานราชการอื่นๆ เข้าร่วมงาน

E592C76F-A02D-46FD-ADC2-339E61BE5259

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา และส่วนราชการของจังหวัดรวม 8 หน่วยงาน จัดตั้งเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม หรือศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา (Government Center) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนและผู้อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลา

B5D9C897-663C-4287-9018-78B1642475A1

สำหรับส่วนราชการของจังหวัดรวม 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รวบรวมไว้ ณ จุดบริการเดียว ประกอบด้วย 1. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชนรวมทั้งผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, รับฟังปัญหา / ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร / ให้คำปรึกษา 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ, รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 3. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ รับชำระเงินค่าน้ำประปา, ประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาการใช้น้ำประปาและการติดตั้งมาตรวัดน้ำ 4. สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา รับชำระภาษีรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ / ต่อทะเบียน  และอื่นๆ 5. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา บริการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ, รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และบริการแนะแนวอาชีพ 6. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รับตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิด้านการรักษาพยาบาล, รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ มาตรา 40) และให้คำปรึกษา / แนะนำสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับงานประกันสังคม 7. อำเภอหาดใหญ่ รับทำบัตรประชาชน กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุดและเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล, คัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร์ (ทร 14/1) และ 8. บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน 

3846FA71-B5D8-4C5B-BE53-47C404DCA0EE

ทั้งนี้ เคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม หรือ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา (Government Center) ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ บนพื้นที่ขนาด 168  ตารางเมตร โดยทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ได้ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ เพื่อตอกย้ำการให้บริการที่ครบครัน และมุ่งหวังให้ศูนย์การค้าของเราเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชนที่เราตั้งอยู่อย่างแท้จริง

D05FBA92-0204-491A-BBC5-3A6E15A594C7AFFDFAB9-7C19-4EC7-A4F6-CC3C03497EC088219A86-F04D-40A1-904E-80C88B98EEA6F134CA65-FAB5-4261-8AB3-B6352E28CDA65D121F7E-2CE6-443C-ABEC-904E89508B2B

 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=38099

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us