|

กระทรวงมหาดไทย ผนึก กอช. ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม ที่สงขลา

IMG_1051

กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่ จ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่ (ครั้งที่ 6) ขณะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยชื่นชม จ.สงขลา มีผู้สมัครเป็นสมาชิกมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มุ่งรองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันนี้ (11 ก.พ. 62) โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกล่าวต้อนรับ นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่ (ครั้งที่ 6) โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกองทุนการออมแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ นายอำเภอ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

IMG_0557

นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอชื่นชมจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมากที่ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมวางแผนการออม กับ กอช. มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ โดยส่งเสริมให้ประชาชนในทุกวัยมีวินัยในการออมตลอดชีวิต สร้างความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการออม ซึ่งผู้ที่สมัครสมาชิกมีสิทธิรับเงินสมทบฟรีจากรัฐบาล และจะได้รับประโยชน์ถึง 3 ต่อ ได้แก่ ต่อที่ 1 บำนาญตลอดชีพ ต่อที่ 2 รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุน และต่อที่ 3 การลดหย่อนภาษีเต็มจำนวนเงินสะสมต่อปี

IMG_1053

ขณะที่ นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกที่เป็นแรงงานนอกระบบ ลูกจ้าง เกษตรกร เด็ก และเยาวชน รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยที่ยังไม่มีกองทุนเลี้ยงชีพ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน จังหวัดสงขลา จึงได้แต่งตั้งคณะงานทำขึ้น เพื่อส่งเสริมวินัยการออมของประชาชนในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คลังจังหวัด ผู้แทนธนาคาร ปลัดจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด เป็นเลขานุการร่วมคณะทำงาน และได้ดำเนินการตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นต้น

IMG_0561

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ , การสร้างความรู้ความเข้าใจการรับสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. โดยผู้บริหาร และวิทยากรจากกองทุนการออมแห่งชาติ , แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และตอบข้อซักถาม

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsf.or.th , แอปพลิเคชั่น กอช. , Facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ สอบถามโทร. 0-2049-9000

IMG_0549

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 11 ก.พ. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=38127

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us