|

‘ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง’ ทิ้งเก้าอี้คณบดี ลงสมัคร ส.ส. พัทลุง เขต 3

51240435_2445151238890808_7710194396355887104_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อดีตผู้สมัครวุฒิสมาชิก (ส.ว.) พัทลุง เมื่อปี 2557 ตัดสินใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในคราวเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึง สวมเสื้อพรรคแทนคุณแผ่นดิน

ทำไมอาจารย์จึงตัดสินใจลงสมัคร

ต้องเรียนตรงๆ ว่าผมสนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆ ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม เนื่องจากผมมองเห็นว่า การบริหารบ้านเมืองและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพให้แก่คนไทยรวมศูนย์การตัดสินใจเรื่องนโยบายและงบประมาณอยู่ที่รัฐสภา ทั้งสภา ส.ส. และสภา ส.ว. ผมจึงมีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าถ้ามีความพร้อมจะเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือประเทศชาติของเราตรงบทบาทนั้น และเนื่องจากการได้มาซึ่ง ส.ว.ของรัฐธรรมนูญใหม่นี้ก็เป็นระบบตามที่เราทราบกันว่ามาจากการแต่งตั้งของ คสช. ผมเป็นคนศรัทธาการเลือกตั้งที่อาศัยอำนาจของประชาชน ผมจึงตัดสินใจในช่องทางที่เป็นอำนาจของประชาชน

ไม่เสียดายตำแหน่งคณบดีหรือ เพราะว่าอาจจะไม่แน่ว่าได้รับการเลือกตั้งหรือไม่

ผมเป็นคณบดีมา 10 ปีแล้ว คิดว่ามีความรู้ มีประสบการณ์ และมีมุมมองที่จะช่วยประเทศในบทบาทของ ส.ส. ได้ แน่นอน การทำงานในบทบาท ส.ส.พัทลุง ถ้าพี่น้องชาวพัทลุงไว้วางใจผม เป็นหน้าที่การงานที่ผมจะสามารถช่วยเหลือพัทลุงบ้านเกิดอันเป็นที่รักของผม และช่วยเหลือประเทศได้มากกว่าตำแหน่งคณบดีมากมายหลายเท่า เทียบกันไม่ได้

พรรคแทนคุณแผ่นดินเป็นพรรคเล็ก เป็นข้อเสียเปรียบมั้ย

หากมองตรงที่ความเป็นพรรคใหญ่ พรรคเล็ก หรืออายุของพรรค ก็ถืออาจจะเสียเปรียบในภาพรวม เนื่องจากเป็นข่าวเป็นคราวทางสังคมน้อย ประชาชนไม่ค่อยรู้จัก แต่ก็อยากจะเรียนว่าพรรคแทนคุณแผ่นดินมาอายุมา 13 ปีแล้วนะครับ ก็ถือว่าไม่ใหม่ถอดด้าม แต่ในความคิดผมนั้นคิดว่าเป็นความท้าทายครับ เนื่องจากเราเป็น “ทางเลือก” ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการเมืองไทย ถ้าประชาชนเห็นว่านักการเมืองหน้าเก่า ระบบการเมืองแบบเดิมๆ นักการเมืองที่สร้างความแตกแยก นักการเมืองที่ขาดความรู้ และคุณธรรม ไม่สามารถนำพาประเทศเรารอดพ้นจากกับดักได้

“ผู้นำพรรคของเราเป็นคนดีมีความรู้ เป็นนักธุรกิจ นักสังคมสงเคราะห์ที่มีประสบการณ์ ดร.วิชัย ศิรินคร เป็นหัวหน้าพรรค ดร.วัชรพล บุษมงคล เป็นเลขาธิการพรรค นายสุวัฒน์ สร้างสกุล เป็นรองหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคอีกครบตำแหน่ง ล้วนแต่เป็นบุคคลที่ศรัทธาประชาธิปไตย มีความรู้ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม ตั้งใจเสนอตัวทำงานเพื่อแทนคุณแผ่นดินประเทศไทย เกิดมาต้องแทนคุณแผ่นดินครับ”

51318418_2445151372224128_6981020094658772992_n

นโยบายสำคัญของพรรคแทนคุณแผ่นมีอะไรบ้าง

นโยบายที่สำคัญที่สุดและด่วนคือ 1. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรราคาสูงขึ้น 2. การต่อต้านการคอร์รัปชั่นของนักการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินทุกภาคส่วน 3. การเพิ่มสวัสดิการให้แก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเป็นจริงของสังคมและงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ เด็ก และประชาชนทั่วไป 4.การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ที่เพิ่มทักษะการทำงานแก่ประชาชน ไม่ทำลายทรัพยากร และวัฒนธรรมของชาติ เป็นต้น 4. ในฐานะนักการศึกษาผมเป็นผู้เสนอให้พรรคของเราเน้นนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่สร้างคุณภาพการศึกษา ลดความทุกข์ด้านค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน และปรับชีวิตการทำงานของครูให้มีความสุขเพิ่มขึ้น ผมเชื่อมั่นว่าการปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่เป็นจุดอ่อน จะทำให้ประเทศเราได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5. ในฐานะผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดพัทลุง ผมมีนโยบายการสร้างเมืองพัทลุงเป็น “สังคมแห่งความสุข” ด้วยการใช้สโลแกนประโยคแรกของเพลงประจำจังหวัดคือ “พัทลุงรุ่งเรือง” รุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ ผลักดันให้ราคายาง ราคาปาล์มพื้นเศรษฐกิจพัทลุงราคาสูงขึ้น รุ่งเรืองสังคมด้านสังคม เกิดความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรม ทำให้พัทลุงเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า เป็นต้นแบบของหนังตะลุง มโนราห์อย่างแท้จริง ด้านการศึกษา เน้นที่เยาวชนให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ไม่ติดยาเสพติด มีนิสัยรักการทำงาน และหวงแหนสังคมและประเทศชาติของตน ใช้มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นฐานในการวิจัยเพื่อพัฒนาพัทลุงให้รุ่งเรืองด้านโลจิสติกผลักดันการสร้างสนามบินพัทลุง

อยากให้ทิ้งท้ายด้วยประโยคสั้นๆ ที่ต้องการบอกประชาชนชาวพัทลุง

ต้องการเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองพัทลุง และการเมืองประเทศไทย ให้เป็นโฉมหน้าที่มั่นใจได้ว่า ชีวิตชาวพัทลุงดีขึ้น ชีวิตคนไทยดีขึ้น การเมืองประเทศไทยเชิดหน้าชูตา เป็นศักดิ์ศรีของประเทศได้…เลือกผมครับ ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง พรรคแทนคุณแผ่นดินครับ

สุดหล่อ 2

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=38202

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us