|

สงขลาเตรียมพร้อมหนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการทั่วไป

IMG_0836

จ.สงขลา เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการทั่วไป พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” ตามวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ช่วงบ่ายวานนี้ (5 มี.ค. 62) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการทั่วไป พ.ศ.2562 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิหนคร นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

IMG_0831

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดในการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อให้การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสงขลา จึงได้มีการจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อติดตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , การดำเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง , การดำเนินงานในวันเลือกตั้ง , การออกเสียงคะแนนเลือกตั้ง , การดำเนินการหลังปิดการออกเสียงลงคะแนน , การนับคะแนน , การรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ และการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

IMG_8202

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดทำโครงการอบรมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” ตามวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

IMG_0848

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 5 มี.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39083

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us