|

รมช.ศธ.ปัจฉิมนิเทศ นร. โครงการ ‘สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้’ รุ่น 2

68FB1CD8-B676-4466-B9EC-12D2AAB521F6

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” รุ่นที่ 2 (SUCCESS 2) ที่สงขลา เดินหน้าสร้างโอกาสแก่เด็ก – เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

2613FBE9-383B-4F9D-AEC9-C815D4256BB9

วานนี้ (9 มี.ค. 62) ที่ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 (SUCCESS 2) โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการทั้ง 12 โรงเรียน และนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 พร้อมผู้ปกครองจาก 6 โรงเรียนที่จบการศึกษาปี 2561 เข้าร่วมกว่า 700 คน

C5356E42-FDA5-4DEA-9057-13993A04B248

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้นำนโยบายจากรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้สร้างโอกาสแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นอกจากการให้ความสำคัญทางการศึกษาแล้ว การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นกีฬาควบคู่ไปกับการเรียนนับว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเองเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้นำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับไปดำเนินการ และได้เริ่มโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ที่เน้นการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาควบคู่ไปกับวิชาการ ทั้งแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา – กีฬา โดยให้นักเรียนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ได้เข้ารับการศึกษา ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและผู้ชนะการที่เหมาะสม รวมถึงการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบมาเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และให้ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวะศึกษาสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ 

EB48CDBD-EE58-4CC3-A230-E70070B8EE7E

ซึ่งปัจจุบันโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้เปิดการเรียนการสอนใน 12 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมนักเรียน 1,297 คน มีนักเรียนที่จบการศึกษาในโครงการสานฝันฯ รุ่นที่ 1 (SUCCESS 1) จำนวน 91 คน จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา จังหวัดยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส และครั้งนี้มีนักเรียนที่จบการศึกษาในโครงการสานฝันฯ รุ่นที่ 2 จาก 6 โรงเรียนจำนวน 327 คน จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา, โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์, โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี, โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา, โรงเรียนนาทวีวิทยาคม และโรงเรียนละงูพิทยาคม โดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะผลิตนักกีฬาอาชีพ โค้ช กรรมการและผู้ตัดสินกีฬา รวมทั้งครูพละศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์ เปี่ยมไปด้วยวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

F68A069D-FAA0-487A-B83E-F6A68ACF3B0F

สำหรับการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 นี้ นอกจากกิจกรรมต่างๆ ภายในงานที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในหัวข้อ “การขอรับทุนการศึกษาต่อของนักเรียนโครงการสานฝันฯ” อีกด้วย

90AAB1BD-3026-4FFA-B824-B5403B124CE4

199D26F8-C4A4-412B-9AA6-30FCA931DBB5

5C7CB6C3-4BDA-4ACA-9C9C-71DB940FE8D9

5C41146C-5F53-4CA7-A9E7-D04BDFC518F7

678674CE-13FB-4C41-8206-BAADED6855F2

3CECB2E1-1A5D-4CDE-A632-E5223E74DF5E

E3BFFDDE-98CB-4ADE-8640-055D361678AB

D8CDF678-E5CC-4763-BCFD-1B3C11DEF4BF

4AD6826B-E805-4C43-9958-BAC30F24245F

3665D848-7390-462D-90CA-F5E256512D6D

A51F3512-D0AB-445B-B523-95EDE2EF82E5

3A601B78-89E0-4B82-AF88-8F7EFD7ACBE7

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39221

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us