|

มรภ.สงขลา ผนึกนักวิชาการ ม.วูลองกอง หารือจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง

51631909_1086707268180557_5141614532405231616_n

มรภ.สงขลา จับมือนักวิชาการ ม.วูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย หารือจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง มุ่งสร้างแรงจูงใจอาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ พร้อมนำลงพื้นที่เกาะยอเก็บตัวอย่างพืช เตรียมทำวิจัยร่วมกันในอนาคต     

ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับ Senior Professor Stephen G. Pyne ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวูลองกอง (The University of Wollongong) ประเทศออสเตรเลีย ในการสัมมนาพิเศษ “Why research unit is important for the University” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา พร้อมทั้งหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย และความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งหน่วยวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำวิจัย โดยมุ่งหวังในการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ มรภ.สงขลา เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ นำไปสู่การประสานความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตลอดจนวางแผนการทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2562

52040667_1086707898180494_5655031925081899008_n

ผศ.ดร.ทวีสิน กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชำนาญซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งหน่วยวิจัย โดยมีอาจารย์ของทางคณะฯ เข้าร่วมจำนวน 30 คน ซึ่งนอกจากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันของหน่วยวิจัยที่จะจัดตั้งขึ้นแล้ว ยังมีการรายงานความก้าวหน้าของกลุ่มจัดตั้งหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งนำนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวูลองกอง ลงพื้นที่เกาะยอ เพื่อสำรวจและเก็บตัวอย่างพืชในการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต

52024006_1086708071513810_6349466040207933440_n

52120179_1086707858180498_1095437331604701184_n

52353287_1086707881513829_2808945488173203456_n

51664967_1086707511513866_513273884934406144_n

 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39301

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us