|

สงขลาฝึกอบรมโครงการ ‘เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา)’

IMG_8430

จังหวัดสงขลา จัดการฝึกอบรมโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย และจิตใจให้กับผู้ต้องขังก่อนเข้าสู่สังคม

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 62 ที่ ที่ทำการฝ่ายปกครองและรักษาการณ์ ทัณฑสถานหญิงสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 โดยมี นางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา นายกฤษฎา เดชนะ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพัทลุง นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานี นายกาจก้อง รัตนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล นายสมใจสุขแสงชู ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวี ให้การต้อนรับ

IMG_8427

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นสืบเนื่องมาจากกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้ทัณฑสถานหญิงสงขลา ดำเนินการจัดอบรมนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง “หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด” เข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา)” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจากเรือนจำ และทัณฑสถานฯ จำนวน 17 แห่ง โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 8 มีนาคม 2562

IMG_8432

สำหรับเนื้อหาหลักสูตร จะเน้นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ฝึกระเบียบ เสริมสร้างวินัย ด้านจิตใจ ด้วยการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติตามหลักศาสนกิจ ด้านทักษะอาชีพ แผนการประกอบอาชีพ เงินทุน การเตรียมตัวสมัครงาน แหล่งงาน ด้านครอบครัว การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม

IMG_8426

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 8 มี.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39315

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us