|

จัดหางานสงขลา เผยนายจ้าง – แรงงาน ขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว กว่าพันราย

IMG_8481

จัดหางานจังหวัดสงขลา เผยศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว มีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวขอรับการช่วยเหลือแล้ว จำนวน 1,095 ราย เดินหน้าป้องกันการค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 10 แห่ง คือ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร นั้น

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาได้ผนึกกำลังกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาสงขลา , สมาคมประมงจังหวัดสงขลา , สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา , สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา , ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา , มูลนิธิสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ฯลฯ ร่วมกันเปิดศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 พบว่ามีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวมาขอรับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 1,095 คน แยกเป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 1,051 คน และกลุ่ม MOU จำนวน 44 ราย โดยมีการขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้าว ,การขอคำแนะนำในเรื่องเอกสารของคนต่างด้าว รวมทั้งการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ฯลฯ

สำหรับศูนย์ฯ ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาการทำงานในประเทศไทย พร้อมเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือ หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล และสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้าวที่มีปัญหา เพื่อพักระหว่างรอรับการช่วยเหลือ หรือรอส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสังคมโลกต่อไป โดยมีเป้าหมายเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสงขลา

อย่างไรก็ตาม นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ใกล้กับโรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรงแรงงาน โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 9 มี.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39322

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us