|

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดเสวนา “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกามารยาท และกฎหมายในการขับรถท่องเที่ยวในประเทศไทย”

ab81356e63cd3b51f2fbdaace95ee397_small

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการเสวนา “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกามารยาท และกฎหมายในการขับรถท่องเที่ยวในประเทศไทย” How to ride and drive safe in Thailand มุ่งสร้างความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 62 ที่ ภูภัทรา เรสสิเดนท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการเสวนา “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกามารยาท และกฎหมายในการขับรถท่องเที่ยวในประเทศไทย” How to ride and drive safe in Thailand โดยมีกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา , นายกสมาคมมาเลเซีย-ไทย ไรเดอร์คลับมาลต้า ฯลฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

502311b1cc390ae8783a7192eb010e60_small

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์เป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากประเทศไทยมีทัศนียภาพที่สวยงาม อาหารอร่อย มีคุณภาพราคาไม่แพง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว แต่เนื่องจากความไม่เข้าใจในกฎระเบียบ กติกา หรือข้อกฎหมายของประเทศไทย ทำให้บางครั้งเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ บางกรณีถึงขั้นเสียชีวิต หรือถูกจับกุม เนื่องจากนำอุปกรณ์บางชนิดซึ่งไม่อนุญาตให้นำมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย เช่น เครื่องวิทยุสื่อสาร หรืออุปกรณ์ต้องห้ามต่าง ๆ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ทางสมาคมมาเลเซีย-ไทย ไรเดอร์คลับ มาลต้า ร่วมกับสถานกงสุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าหน้าที่ตำรวจ บริษัท คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท เอเชียประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฏหมายพระราชบัญญัติจราจร กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง ความรู้เรื่องการขับขี่ให้ปลอดภัย และความรู้เกี่ยวกับการรับสินใหม่ทดแทนในกรณีเกิดการเสียชีวิต และทรัพย์สิน การช่วยเหลือประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการส่งผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิตกลับประเทศของตนเอง

6711188c52543541f3a268cf55c51265_small

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39339

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us