|

ศธ. ร่วม ไทยเบฟเวอเรจ เดินหน้าโครงการทำมาค้าขาย ร.ร.สานพลังประชารัฐ –  ร.ร.ร่วมพัฒนา

IMG-0531

รมช.ศธ. เปิดประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิต ภายใต้โครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนโครงการสานพลังประชารัฐ และโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการสอนและทักษะชีวิต ของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 62 ที่ ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิตภายใต้โครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนในโครงการสานพลังประชารัฐและโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนในโครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนโครงการสานพลังประชารัฐและโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 35 โรงเรียน

IMG-0524

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้านการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย โดยผลิตกำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. การพัฒนาครู 3. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 4. การพัฒนาคุณภาพการบริหาร และมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานผ่านโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐและโครงการร่วมพัฒนา

IMG-0537

สำหรับการประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิตภายใต้โครงการการทำมาค้าขายของโรงเรียนในโครงการสานพลังประชารัฐและโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562 นอกจากกิจกรรมต่างๆ ภายในงานที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษจากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะในโครงการทำมาค้าขาย” อีกด้วย

IMG-0530

IMG-0545

IMG-0558

IMG-0520

IMG-0518

IMG-0541

IMG-0539

IMG-0538

IMG-0540

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39378

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us