|

รองผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

693c1adc32ad27a70b7d3bdbaa8c0fde_small

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 พร้อมแนะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด เร่งขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

694184fb3f3cce142519ed7abe69b220_small

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามกำกับดูแลแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการข้าวของจังหวัดสงขลาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็น อาทิ การรายงานสถานการณ์การผลิตข้าวปีการผลิต 2561/62 ภาคใต้ ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิต และระยะเวลาเก็บเกี่ยว , ความก้าวหน้าโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต 2561/62 , การเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร โรงสีสถาบันเกษตรกร โรงสีวิสาหกิจชุมชนตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ , การช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต 2559/60 , การมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติพายุ (ปาบึก) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

142f6f18539dd4916a2098e584ec292d

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ทางอำเภอระโนดอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ซึ่งเกษตรกรสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการประชาคม พร้อมทั้งบันทึกเข้าระบบ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 2-3 เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ตลอดจนการช่วยเหลือต่าง ๆ จากทางภาครัฐได้อย่างเป็นระบบ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39414

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us