|

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาใน 3 จชต. –  4 อ. สงขลา

7fc51e7998f051ef2932a05634be9179_small

องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา สืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามศาสตร์พระราชา

วันนี้ (13 มี.ค. 62) ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการศึกษาตามศาสตร์พระราชา พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงาน โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

149c7bf6aaa19f7224bb2fc669379f18_small

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี กล่าวว่า การประชุมโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้ ในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่ดีที่โรงเรียนทั้ง 11 โรงของภาคใต้ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา การพัฒนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรม จึงอยากให้ทุกคนนำหลักการทำงานของโครงการกองทุนการศึกษาทั้ง 3 เสาหลัก ประกอบด้วย เสาที่ 1 ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เสาที่ 2 ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเสาที่ 3 การปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

1c8b148437bb8105a75fbedd3322c70d_small

ด้าน นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การประชุมโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนกองทุนการศึกษาเป็นการขยายเครือข่ายโรงเรียนชุมชนคุณธรรม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนคุณธรรมในปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 70 คน

6e403049fae973f3225c81b191bece76_small

สำหรับโครงการ “โรงเรียนกองทุนการศึกษา” นับเป็นพระมหากรุณาธิของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อด้านการศึกษา โดยพระองค์ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อมาจัดตั้งโครงการ “กองทุนการศึกษา” เพื่อมุ่งหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน โดยโครงการกองทุนการศึกษาเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคมนตรีว่ามีพระประสงค์ที่จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งมาทำให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา ให้ทำแบบภาคเอกชน คือ เรียบง่าย รวดเร็ว คล่องแคล่ว แต่ต้องประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินการรับสนองพระราชดำริ จึงตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย องคมนตรี เพื่อบริหารงาน และให้มีอาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วย และตั้งสำนักงานขึ้น เพื่อรองรับงานด้านธุรการ ซึ่งจะเน้นการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กเป็นคนดีก่อน แล้วความเก่งจะตามมา เด็กจะต้องมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน และสอนให้แก่กันเอง ช่วยกันเนียน ไม่ใช่แข่งกันกันเรียน และทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีควบคู่กันไปด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39456

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us