|

รองนายกฯ ติดตามการดำเนินงานอาชีพชาวประมงพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ สงขลา

IMG_2192

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามการดำเนินงานอาชีพชาวประมงพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างความเป็นอยู่ดีขึ้นให้กับชาวประมงพื้นบ้าน

วันนี้ (15 มี.ค. 62) ที่ บริเวณบ้านพังสาย ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการการดำเนินงานอาชีพชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ในการจัดทำซั้งบ้านปลา จำนวน 15 แห่ง โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ ประมงจังหวัดสงขลา , ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา , นายอำเภอสทิงพระ ฯลฯ ตลอดจนพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนับพันคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

IMG_2165

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับอาชีพชาวประมงพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย พร้อมผลักดันให้การประมงของไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล ทั้งมาตรการด้านกฎหมาย , กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง , การบริหารจัดการประมงให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ นโยบายขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าคืนสู่ทะเลไทย จนทำให้วันนี้ ชาวประมงพื้นบ้านบ้านสามารถจับปู และสัตว์น้ำอื่น ๆได้มากขึ้น มีรายได้มากขึ้น สู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

IMG_1117

ด้าน นายเจริญ ทองมา นายกสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอำเภอสทิงพระ ซึ่งเป็นตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในอาชีพชาวประมงพื้นบ้าน สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านการประมง ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อวางซั้งเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำมากขึ้น

สำหรับการวาง “ซั้งกอ” หรือ “บ้านปลา” เป็นกิจกรรมที่ชุมชนยอมรับว่าสามารถเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำได้จริง มีจำนวน 342 กอ วางใน 15 เขตบริเวณชายฝั่ง ตั้งแต่อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร มีการทำแนวเขตอนุรักษ์ออกไปประมาณ 400 เมตร จากชายฝั่ง และห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือทุกชนิด ซึ่งกำหนดส่งมอบให้ชาวประมงพื้นบ้านในช่วงปลายเดือนเมษายน 2562 โดยจะวางซั้งกอในทะเลตามจุดที่กำหนด

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ เพื่อมอบ Smart Card แก่ผู้แทน อสม. อีกด้วย

IMG_2191

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39504

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us