|

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยม อสม. พร้อมมอบบัตร Smart Card นำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาระบบการเบิกจ่าย ที่สงขลา

IMG_2260

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และการพัฒนา อสม. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมมอบบัตร Smart Card นำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายของ อสม. ควบคู่กับการเสริมความรู้ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ช่วงบ่ายวันนี้ (15 มี.ค. 62) ที่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดสงขลา พร้อมมอบบัตร Smart Card แก่ อสม. โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ บุคลากรด้านสาธารณสุข และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ จำนวนกว่า 1,200 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

IMG_2242

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เพื่อไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล หรือหากเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล ก็จะต้องสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐได้มากที่สุด สิ่งสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว คือ การสนับสนุนและเสริมศักยภาพของ อสม.ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในการร่วมกันเผยแพร่ให้ความรู้ป้องกันโรคภัยต่าง ๆ สามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง และคนในครอบครัวได้ในเบื้องต้นได้ พร้อมพัฒนา อสม. สู่ 4.0 ในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการมอบบัตร Smart Card อสม.จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชนและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตลอดจนการเสริมพลังและมอบแนวทางให้ อสม.ร่วมขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาต่อไป

IMG_2295

ด้าน นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรชั้นนำ ด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วม เพื่อคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข” ด้วยนโยบาย 3 ปลอด 3 ลด และ 3 เพิ่ม พร้อมกับขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออย่างต่อเนื่องตามนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS) ครอบคลุมในทุกอำเภอทั้ง 16 อำเภอ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเสริมสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน

IMG_2280

สำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย อสม. ของจังหวัดสงขลา ซึ่งร่วมดำเนินงานสุขภาพในภาคประชาชนร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ รวมทั้งภาคเอกชน โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับธนาคารต่าง ๆ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำบัตร Smart Card ให้กับ อสม. พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม.ผ่านระบบ e-Payment เพื่อโอนเงินค่าป่วยการเข้าบัญชีธนาคารของ อสม. โดยตรง รวมทั้งเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ Official line @Smart อสม. เป็นช่องทางในการสื่อสาร ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับ อสม. นำไปถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญเพื่อให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินให้แก่ประชาชนได้โดยตรง รวมทั้งการให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. 4.0 ซึ่งทางจังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับอำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรมมอบบัตร Smart Card อสม.จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้

IMG_2206

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 15 มี.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39529

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us