|

กกต.สงขลา ให้ความรู้ ปชช. เกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (รด.จิตอาสา)

7c7120ce357cb099eeb107e0aa119fa0_small

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (รด.จิตอาสา) มุ่งสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

วานนี้ (19 มีนาคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นำโดยนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาประจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวีถีประชาธิปไตย (รด.จิตอาสา) กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่ รด.จิตอาสา ณ โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี รด.จิตอาสา จากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาทิ โรงเรียนระโนดวิทยา , โรงเรียนสงขลาวิทยาคม , โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา , โรงเรียนควนเนียงวิทยา , โรงเรียนมหาวชิราวุธ ฯลฯ เข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน

732ad72902d9f60cc63a5f148877614e_small

นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (รด.จิตอาสา) กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่ รด.จิตอาสา ของจังหวัดสงขลาในวันนี้ (19 มี.ค. 62) จัดขึ้นสืบเนื่องจากที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความสำคัญ และมีขั้นตอน กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ

ddba7de20f9356cc84c9fe957d53266e

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีจิตสานึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องให้เครือข่ายสื่อบุคคลซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) ที่กระจายอยู่ในเขต เลือกตั้งต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลในการสร้างการรับรู้ และเผยแพร่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ นักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) ได้เรียนรู้กระบวนการจิตอาสา ผ่านการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และ มีส่วนร่วมในการบริการหน้าหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39679

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us