|

ทีเส็บ จับมือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ จัดสัมมนา 2 งานใหญ่ พัฒนาบุคลากร – คนรุ่นใหม่ รับการเติบโตอุตสาหกรรมไมซ์

CTC2019

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้จัดงาน “10th Coach the Coaches Program for MICE Industry” และ งาน “1stSouthern MICE Student Chapter CAMP” ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต พบกับเหล่าวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและมากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์ที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำงานสู่การประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้านธุรกิจไมซ์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยร่วมมือไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ด้าน ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตรไมซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประสานงานศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคใต้ กล่าวว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ได้ร่วมมือกับทีเส็บในการจัดงาน 10th Coach the Coaches Program for MICE Industry และ งาน 1stSouthern MICE Student Chapter CAMP โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างโอกาสและเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยสามารถนำเอาความรู้ และทักษะที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในสายอาชีพได้จริง นอกจากนี้งานในครั้งนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและนำความรู้จากในห้องเรียนมาปรับใช้ในการจัดงานจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Mice Student Chapter

สำหรับงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายนนี้ จะประกอบด้วย 2 งาน คือ 10th Coach the Coaches Program for MICE Industry การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ระดมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมไมซ์มาให้ความรู้ บอกเล่าประสบการณ์เพื่อยกระดับบุคลากรในสายงานธุรกิจไมซ์ เพื่อจำนวนเพิ่มขึ้น และศักยภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนั้น ยังมีงาน 1stSouthern MICE Student Chapter CAMP การรวมตัวของนักศึกษาเหล่าคนพันธุ์ไมซ์ทั่วภาคใต้ โดยมีกิจกรรมการบรรยายจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ภายในงานจะมีกิจกรรมเวิร์คช๊อป ที่จะให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายมาต่อยอด จุดประกายความคิด สร้างสรรค์ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 062 8834485 อีเมลล์ songsin.t@gmail.com

 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39839

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us