|

ม.ทักษิณ ลงนามชูความร่วมมือมหาวิทยาลัย-ชุมชน พัฒนาชุมชนปูยู สตูล

IMG_0699_resize

ม.ทักษิณ ร่วมลงนามต่อสัญญาความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปูยู ด้านวิชาการ ทำการวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน ฟื้นฟูทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นิสิต ม.ทักษิณ คาดหวังให้ชุมชนเป็น “ห้องปฏิบัติการทางสังคม” เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 62 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ และนายอับดลรอสัก รอเกต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู ได้ลงนามต่อสัญญาความร่วมมือด้านวิชาการด้านวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนการฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นิสิตสาขาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณอีกด้วย

IMG_0702_resize

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญการศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการพัฒนาโจทย์ และวิธีการแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของประชาชน เจ้าของปัญหา ขณะเดียวกัน คาดหวังให้ชุมชนเป็น “ห้องปฏิบัติการทางสังคม” เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ของนิสิตสาขาต่างๆ ด้วย

IMG_0695_resize

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า แนวความคิดเริ่มแรกของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษางานวิจัยในตำบลปูยู จากการแนะนำของลูกศิษย์ ซึ่งเมื่อได้เข้ามาศึกษาในตำบลปูยูแห่งนี้ ทำให้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน จนก่อตัวเป็นงานวิจัยเรื่อง การย้ายถิ่นถิ่นข้ามแดน ทางคณะฯ จึงให้ความสำคัญ และคาดหวังจะเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำงานวิจัยมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39859

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us