|

‘สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด’ โตขึ้น เงินหมุนเวียนกว่า 700 ล. เดินหน้าสร้างสวัสดิการช่วย ปชช.

DSC_0974

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด แล้ว ขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วหาดใหญ่และเขตรอยต่อ เผย ธุรกิจสหกรณ์เติบโตขึ้น มีสมาชิกเกือบหมื่นคน – เงินหมุนเวียนปีละ 700 กว่าล้านบาท เดินหน้าพัฒนาการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน รับยุค 4.0 พร้อมสร้างสวัสดิการช่วยเหลือประชาชน สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด พฤฒิกิตติ ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเป็นระยะเวลา 10 ปี แล้ว โดยเมื่อไม่นานมานี้ทางคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัดได้มีมติในการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด เป็น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เนื่องจากชื่อเดิมของสหกรณ์ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจ และคิดว่าจำกัดผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกเพียงแค่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์เท่านั้น แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมาปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่การให้บริการที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งอำเภอหาดใหญ่และเขตพื้นที่รอยต่อ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนชื่อ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา จึงนับเป็นผลดีที่จะทำให้สหกรณ์ฯ ได้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอหาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน

“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เป็นสถาบันที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมารวมตัวกัน เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูลต่อชุมชนนั้นๆ อาทิ การร่วมกันทำธุรกิจ ไม่เพียงแต่ธุรกิจทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงธุรกิจการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของคนในพื้นที่ รวมถึงการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเข้ามาจำหน่ายที่สหกรณ์ ซึ่งเป็นลักษณะของการช่วยเหลือและส่งเสริมการทำธุรกิจของสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการจัดสวัสดิการเกื้อกูลผลประโยชน์ให้กับสมาชิกด้วย ซึ่งทางสหกรณ์จะให้การช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน และพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า เพื่อการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนครบคลุมทั่วอำเภอหาดใหญ่

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ว่า สหกรณ์ฯ ได้รับการตอบรับที่ดี มีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิม ทรัพย์สินเติบโตขึ้น ซึ่งปีที่แล้วผลกำไรอยู่ที่ประมาณ 22 ล้านบาท มีเงินหมุนเวียนในระบบปีละ 700 กว่าล้านบาท และมีการจัดผลกำไรกลับคืนสู่สหกรณ์ในรูปแบบของการปันผลในลักษณะของการเฉลี่ยคืน เป็นลักษณะของการส่งดอกเบี้ยมา และทางสหกรณ์จะมีการส่งคืนดอกเบี้ยกลับไปอีกครั้งให้หุ้นส่วนของสหกรณ์ โดยเงินส่วนใหญ่ที่เรียกว่ากำไรจะคิดเป็น 70 % ส่วนที่เหลือจะผลักเป็นเงินสำหรับการจัดสวัสดิการ สำหรับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกต่อเนื่อง 15 ปี จะมีกองทุนบำเหน็จจ่าย และตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ผู้ที่มีอายุ 70 ปี ที่เข้าร่วมการประชุมกับสหกรณ์ รับทันที 500 บาท อีกด้วย

“ในอนาคตทางสหกรณ์ฯ จะมีการเพิ่มจำนวนสินค้า การลดต้นทุนรายจ่าย เพื่อการส่งเสริมธุรกิจของสมาชิก และการพัฒนาอาชีพเสริม รวมถึงการให้ทุนจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับผู้ที่ต้องการลงทุน เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็คยอดเงินที่เข้าออกภายในบัญชี

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวว่า ขณะนี้สหกรณ์มีสมาชิกเกือบหมื่นคนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้า ซึ่งสหกรณ์เปรียบเสมือนสถาบันทางการเงินของชุมชน ที่จะไม่แบ่งแยกคนธรรมดาหาเช้ากินค่ำ หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ ทุกคนสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้หมด เพียงแค่เมื่อเป็นแล้วจะต้องเห็นตรงกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้วางเอาไว้

“ปีนี้มีการตั้งเป้าในการเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน รวมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชันให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด เพื่อการสื่อสารที่ง่ายและกว้างขวางขึ้น รวมถึงการระดมหุ้นให้ขึ้นระดับ 700 ล้านบาท”

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่เป็นสถาบันการเงินทางธุรกิจ เพื่อความสะดวกและเท่าเทียมกันของประชาชน พร้อมให้การช่วยเหลือคนในชุมชนให้สามารถสร้างฐานะเองได้ มีช่องทางในการทำมาหากิน และที่สำคัญยังมีการส่งเสริมการออม เพื่อนำเงินไปใช้ในบั้นปลายของชีวิต และทางสหกรณ์มีการจัดอบรมเรื่องการออมกับการใช้เงินส่วนตัวแก่ประชาชนและสมาชิก เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงหลักการออมและประโยชน์ในการออม และยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมการออมให้กับคนในชาติอีกด้วย

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25 ถ.ทวีวรรณ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074-429033, 074-428595 facebook : creditunionhatyai email : creditunionhatya@gmail.com และ www.creditunionhatyai.com

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=40030

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us