|

ฉบับ 806

บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด รับสมัคร
– บัญชี 4 อัตรา หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
สนใจติดต่อ บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด 258 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.093-6237522

บริษัท ทรีเค โฮมเบส จำกัด รับสมัคร
– กราฟฟิกดีไซน์ 1 อัตรา ช/ญ วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี ด้านกราฟฟิกดีไซน์ สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Premier pro และโปรแกรมอื่นๆด้านออกแบบ มีความสามารถในการออกแบบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ มีประสบการณ์ทางด้านงานออกแบบสื่อ อย่างน้อย 2 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะด้านการจัดการสื่อออนไลน์ (Facebook Page, Facebook Ads, LINE@ , WordPress)
สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 บริษัท ทรีเคโฮมเบส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 244 ถ. กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 099-3636-999

บริษัท พี เอส ซี กรุ๊ป (1988) จำกัด รับสมัคร
– เจ้าหน้าที่ขาย 1 อัตรา ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการตลาด วิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ทางด้านการขาย และการตลาดสินค้าคอนกรีตอัดแรง มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการทางด้านการขาย มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี มีประสบการทางด้ายการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงอย่างน้อย 2 ปี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
สนใจสมัคร หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท พี เอส ซี กรุ๊ป (1988) จำกัด 187 ม.6 ถ.เอเซีย ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร 074-498611-4 ต่อ 151 หรือส่งประวัติมาที่ Email : kant.psc1988@gmail.com

ออฟฟิศมายด์ รับสมัคร
– พนักงานบัญชีทั่วไป 2 อัตรา ช/ญ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
– พนักงานขาย/การตลาด 1 อัตรา ช/ญ วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขับรถยนต์ได้
– พนักงาน บัญชีการเงิน/ภาษี 2 อัตรา ช/ญ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
– พนักงานขายทางโทรศัพท์ 2 อัตรา ช/ญ วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.
สนใจติดต่อ ออฟฟิศมายด์ 1 ถนนราษฏร์อุทิศ ซอย 10 สี่แยกไทยโฮเต็ล ตรงข้ามเกลอเมือง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-252000 และ 092-654-2455

บริษัท พี.วี.เค.ไซเคิล จำกัด รับสมัคร
– หัวหน้าแผนกการตลาด 1 อัตรา ชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และออโต้ได้ มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 1 ปี ออกแบบ กราฟฟิกได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านการตลาด ในการใช้สื่อต่างๆ สามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดนอกสถานที่ได้ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและนอกบริษัทสามารถทำงานนอกเวลาไ้ด้
– พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 2 อัตรา ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าว ต่อรอง ขับรถยนต์ได้
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พี.วี.เค.ไซเคิล จำกัด 458 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074-225009- 10 หรือ ส่งประวัติมาได้ที่ pvk.cycle.hr@gmail.com

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=40209

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us