|

ชาวสิงหนครร่วมพิธีแห่พระ และสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

3431b5d927b3c38fa413086fb05041d7

นายอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นำประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีแห่พระ และสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 พร้อมเตรียมจัดพิธีมหากุศลห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสิงหนครสู่มหานครสงขลา 15 เมษายน 2562

bba67c6320fb9cecd623e1548c166ea8

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร นำพี่น้องชาวสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีแห่พระ และสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 ซึ่งทางครอบครัวสิงหนครได้ร่วมกับวัดเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดงานพิธีมหากุศลห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสิงหนครสู่มหานครสงขลา ในวันที่ 11-15 เมษายน 2562

cf29c224c744a6ea7a14b2f3e5e39d43

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนามากมายประกอบด้วย ในวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. จัดให้มีพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุ ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปี สำหรับผ้าที่จะนำขึ้นห่มพระธาตุฯ ได้จัดเตรียมไว้ จำนวน 5 มัด ความยาวประมาณ 1,000 เมตร โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โบราณสถานโบราณวัตถุในพื้นที่อำเภอสิงหนคร พร้อมเป็นการรวมพลังแห่งความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม ตลอดจนเป็นการร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

fec94cc521614059fae4aea5e7b508bf

สุธิดาพฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=40679

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us