|

สถาบันทักษิณคดีศึกษา สืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา

17b5a67d419fca1d417bb8970cac041f

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จัดงานสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62 ที่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยมี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตสงขลา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และนายคำรพ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างสวมใส่เสื้อผ้าชุดไทย และเสื้อผ้าลายดอกสีสันสดใสเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความกตัญญู และรอยยิ้มแห่งความสุข

cf29c224c744a6ea7a14b2f3e5e39d43

สำหรับการจัดงานในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของชาวใต้ พร้อมสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งงานสืบสานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกอบพิธีสงฆ์ การจัดแสดงนิทรรศการ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเกาะยอและพื้นที่ใกล้เคียงตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีต และที่สำคัญมีการจัดประดับตกแต่งเบญจาสำหรับสรงน้ำด้วยศิลปะการแทงหยวก ซึ่งมีการประดิษฐานรูปเหมือนสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้แก่ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ สมเด็จเจ้าเกาะยอ และสมเด็จเจ้าพะโคะ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงาน ได้สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และประเพณีวันว่างของชาวภาคใต้ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะยอ และผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนี้สถาบันทักษิณคดีศึกษายังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาได้ร่วมสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน พ.ศ. 2562 อีกด้วย

39cf69b99d5ec265951c08b349254a94

cd0dbbb45abf1b6abc3a486082cde0f9

f56686531d844eadea471070acb33675

สุธิดาพฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=40686

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us