|

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในสงขลา ร่วมส่งแรงงานกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์

cf29c224c744a6ea7a14b2f3e5e39d43

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมส่งแรงงานกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62 ที่ สถานีขนส่งอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ข้าราชการจากทุกหน่วยงานทั้ง 8 หน่วยของกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลา ร่วมส่งแรงงานกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

003d896ef90dc505c107a89d37ba3898

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานห่วงใยผู้ใช้แรงงานที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้จัดโครงการ “สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” ขึ้น โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงนายจ้าง ในการอำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ลูกจ้างทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในเทศกาลสงกรานต์ โดยขอความร่วมมือให้สถานประกอบการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2562

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาผ่อนผันให้แรงงานต่างชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์และกลับเข้ามาในประเทศไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 5-30 เมษายน 2562 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่า แต่หากเดินทางกลับภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2562 จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท แต่จะต้องกลับเข้าสู่ประเทศไทยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รวมถึงรณรงค์ให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีและบริการทางการแพทย์

56c210cadc470e3fed92b39a47aedc98

โดยหากมีกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพผู้ใช้แรงงานก่อนการเดินทาง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์โดยทีมช่าง และซ่อมบำรุงยานพาหนะและเตรียมความพร้อมผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามนโยบาย Safety Thailand และได้มอบหมายให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์แก่แรงงานไทยอีกด้วย

a9abe540a3afb908c49215c80d27458d

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้แรงงานได้เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 3 ประการ คือ คนพร้อม รถพร้อม และใจพร้อม โดยใช้ความระมัดระวังและไม่ประมาทในการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งในช่วงระหว่างการเดินทางกรณีมีเหตุฉุกเฉินผู้ใช้แรงงานสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

fb35c4523de773f3158f3847b39c7839

สุธิดาพฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=40694

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us