|

รองผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ เน้นย้ำคุมเข้ม 7 มาตรการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

e15984c3cd2ddadae698b1709bd40304

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ พร้อมเน้นย้ำคุมเข้ม 7 มาตรการ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์

วานนี้ (12 เม.ย. 62) นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ฯลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจบริเวณใกล้ปั๊ม ปตท.คลองวง ตรงข้ามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา อำเภอหาดใหญ่ , จุดตรวจสามแยกคลองท่าหรั่ง อำเภอคลองหอยโข่ง , จุดตรวจหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ , หน้าวัดป่ากอสุวรรณาราม หมู่ที่ 7 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม และบริเวณหน้าศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

44e9460de347635d248379cc7640c121

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา เดินหน้าแผนการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยมีการตั้งจุดตรวจตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหน้าที่ตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ , บันทึกการตรวจเยี่ยม และรายงานผลการตรวจเยี่ยมแก่ผู้บังคับบัญชา

aee30afa0f526800338e21a186a410fd

ซึ่งได้มีการเน้นย้ำคุมเข้ม 7 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่องตามมาตรการ 1 ร. 2 ส. 3 ข. 4 ม. (10 รสขม) 2.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 3.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 5.มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6.มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และ 7.มาตรการบริหารจัดการพื้นที่อำเภอสีแดง (อำเภอหาดใหญ่) ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

cad2a53f6b0a9d1d6720dfe7d2a32c31

สุธิดาพฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=40701

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us