|

ชาวสิงหนครร่วมพิธีมหากุศลห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ย้อนรอยประวัติศาสตร์

1254edb9420aced4044e2bfe4ba25ea1

นายอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นำประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีมหากุศลห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสิงหนครสู่มหานครสงขลา

ช่วงบ่ายวันที่ 15 เม.ย. 62 นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร นำพี่น้องชาวสิงหนคร จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก ร่วมพิธีมหากุศลห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสิงหนครสู่มหานครสงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี ซึ่งทางครอบครัวสิงหนคร ร่วมกับวัดเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดงานพิธีมหากุศลห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสิงหนครสู่มหานครสงขลา ในวันที่ 11-15 เมษายน 2562 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนามากมาย และในวันนี้ (15 เม.ย. 62) จัดให้มีพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุ ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปี

157fe332d8bfca58802854d053ab5071

สำหรับผ้าที่จะนำขึ้นห่มพระธาตุฯ ได้จัดเตรียมไว้ จำนวน 5 มัด ความยาวประมาณ 1,000 เมตร โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โบราณสถานโบราณวัตถุในพื้นที่อำเภอสิงหนคร พร้อมเป็นการรวมพลังแห่งความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม ตลอดจนเป็นการร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

7c69294acc3cb8301c2ff77918157d3a

“เจดีย์เขาน้อย” เป็นศาสนสถานร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 และคงได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมจากแหล่งเดียวกันคืออินเดีย ทำให้มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก สังเกตได้จากลักษณะของแผนผังที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ละด้านยกเก็จออกมา 3 เก็จ คือ มีเก็จที่มุมและที่กลางด้าน รวมทั้งอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง นอกจากนี้ในสมัยต่อมาเจดีย์เขาน้อยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 โดยการสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานประจำอยู่โดยรอบ ส่วนด้านบนมีเพียงกองอิฐที่น่าจะเกิดจากการบูรณะในชั้นหลังเท่านั้น

9460213cf964ea8a72cd960344f9f9af

89bf6ab361e5a359e023ea412bd28b11

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=40741

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us