|

มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

ถ่ายทอดโนรา สะเดา_๑๙๐๔๑๑_0011
สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย นำโดย นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ การแสดงโนราให้กับเด็กและเยาวชน ในโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ซึ่งจัดกิจกรรมโดยเทศบาลเมืองสะเดา เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเศรษฐกิจ ณ เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้
ถ่ายทอดโนรา สะเดา_๑๙๐๔๑๑_0006

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=40748

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us