|

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรภ.สงขลา รับสมัครผู้ประเมินภายนอก ระดับปฐมวัย

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรภ.สงขลา รับสมัครผู้ประเมินภายนอก ระดับปฐมวัย

ศูนย์เครือข่ายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภาคใต้ตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่บัดนี้-31 พฤษภาคม 2562 ผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ (QR Code) ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4 ระดับปฐมวัย มีผู้ประเมินที่มีคุณภาพและเพียงพอกับจำนวนสถานศึกษา

สำหรับคุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย 1. มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 2. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยหรือเด็กเล็ก ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยหรือเด็กเล็ก ด้านการจัดการศึกษาหรือด้านการเป็นศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา หรือด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยหรือเด็กเล็ก ด้านอื่นๆ เช่น การประกันคุณภาพภายในของการศึกษาปฐมวัยหรือเด็กเล็ก การวัดและประเมินผลการศึกษาปฐมวัยหรือเด็กเล็ก เป็นต้น 4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 5. มีทักษะสื่อสาร 6. มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 092-7104854

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41408

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us