|

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 80 ล. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ รพ.ม.อ.

พระราชทานเงิน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจากการบริจาคของประชาชนในงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพรัชกาลที่ 9 จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่สำนักพระราชวังได้รับบริจาคเงินจากประชาชนเนื่องในงานพระราชพิธีบำเพ็ญ พระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนหนึ่งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้กองกิจการในพระองค์ 904 ดำเนินการรวบรวมความต้องการเครื่องมือแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาทางแพทย์ เพื่อจะพระราชทานเงินจากการบริจาคดังกล่าวไปซื้อเครื่องมือแพทย์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เสนอ ขอรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยวิกฤติ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 80 ล้านบาท ได้แก่ เครื่องถ่ายภาพอวัยวะด้วยสารกัมมันตรังสี (SPECT CT) 1 เครื่อง, เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลแบบ 3 มิติ 1 เครื่อง, เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิตอล (Digital X-Ray) 1 เครื่อง และเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) 3 เครื่อง

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประชาชนภาคใต้ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคล และจักมุ่งมั่นดำเนินภารกิจดูแลผู้ป่วย ประชาชนที่ทุกข์ร้อน และขยายภารกิจการผลิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสืบไป

เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิตอล (Digital X-Ray)

เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลแบบ 3 มิติ

เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลแบบเคลื่อนที่

เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

เครื่องถ่ายภาพอวัยวะด้วยสารกัมมันตรังสี (SPECT CT)

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41420

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us