|

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

60031394_1958628840912342_2394982444102057984_n

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการ “คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

วันนี้ (13 พ.ค. 62) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการ “คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ฯลฯ รวมทั้งผู้ผลิต และผู้ประกอบการโอทอป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน คือ ให้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์โอทอปให้ก้าวหน้า อีกทั้งให้พัฒนาขีดความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการการตลาด เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

60078025_1958628834245676_2595517293240778752_n

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์โอทอปได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จึงสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ลงทะเบียนประจำปี 2557-31 มีนาคม 2562 จำนวน 986 ราย รวมจำนวน 1,881 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ จำแนกตามผลิตภัณฑ์เป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย อาหาร จำนวน 1,075 ผลิตภัณฑ์ , เครื่องดื่ม จำนวน 70 ผลิตภัณฑ์ , ผ้า-เครื่องแต่งกาย จำนวน 191 ผลิตภัณฑ์ , ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 307 ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 240 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลการคัดสรรระดับ 1-5 ดาว ประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้น 221 ผลิตภัณฑ์

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 13 พ.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41587

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us