|

นักลงทุนจีน ร่วม ผู้ประกอบการไทย เปิดโรงงานแปรรูปทุเรียนที่เทพา ศอ.บต. หนุนเกษตรกร มีอาชีพมั่นคง

IMG-2653

นักลงทุนชาวจีน ร่วมกับ ผู้ประกอบการชาวไทย จัดตั้งโรงงานแปรรูปทุเรียน ใน อ.เทพา จ.สงขลา ด้าน ศอ.บต. หนุนเกษตรกรในพื้นที่ จชต. ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 62 ที่ โรงงานแปรรูปทุเรียน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะกับพี่น้องเกษตรกรทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียน ภายใต้ชื่อ บริษัท ม่าน กู่ หวาง ฟู๊ด จำกัด ซึ่งนายเซียวเย่าเหิง ผู้จัดการใหญ่บริษัท ม่าน กู่ หวาง ฟู๊ด จำกัด นักลงทุนชาวจีนได้ร่วมกับนายประเสริฐ คณานุรักษ์ ผู้บริหารบริษัท ม่าน กู่ หวาง ฟู๊ด จัดตั้งโรงงานดังกล่าวในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อส่งออกทุเรียนแปรรูปไปยังประเทศจีน

IMG-2650

ทั้งนี้ บริษัท ม่าน กู่ หวาง ฟู๊ด จำกัด เป็นบริษัท ผลไม้แช่แห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry ของนักลงทุนชาวจีนจากเมืองคุณหมิงที่ชื่นชอบและหลงใหลในรสชาติทุกเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเห็นโอกาสในการลงทุน เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่ชื่นชอบของชาวจีนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทุเรียนที่มาจากเมืองไทย ซึ่งปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีจำนวนทุเรียนเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จากจำนวนความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศจีน จึงได้วางแผนการลงทุนร่วมกับนักลงทุนชาวไทย โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ใช้เงินลงทุนระยะแรกกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นโรงงาน Freeze dry ที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าวจะเปิดทำการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ โดยจะสามารถรองรับผลผลิตทุเรียนได้ปีละ 12 ล้านกิโลกรัม และเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านกิโลกรัม ในปี 2563 ซึ่งสามารถรองรับทุเรียน 1 ใน 3 ของผลผลิตในพื้นที่ ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 1,200 คน

IMG-2654

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โรงงานที่นี่เป็นโรงงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำการเกษตรวิถีเชิงเดี่ยวเป็นหลัก วันนี้เป็นการปรับทิศให้ทุกส่วนราชการมาช่วยกัน ปรับวิธีคิดเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น กาแฟ ไผ่ มะพร้าว ทุเรียน ที่ผ่านมาราคาผลผลิตขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางหรือปริมาณความต้องการในแต่ละเวลาไม่สามารถคำนวณคาดการณ์ได้เลย ดังนั้น การที่มีโรงงานแปรรูปเข้ามาในพื้นที่ครั้งนี้จะตอบโจทย์ได้ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการเกิดการจ้างงาน รวมทั้งสามารถเก็บทุเรียนได้นานและสามารถระบายเข้าสู่ท้องตลาดได้ตามความต้องการ เชื่อมั่นว่าโรงงานแห่งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

IMG-2651

อย่างไรก็ตาม โรงงานแปรรูปทุเรียนในพื้นที่อำเภอเทพาถือเป็นการตอบโจทย์ตามนโยบายของ ศอ.บต. ในฐานะศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลักดันโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในระดับฐานราก เช่น เกษตร การแปรรูป ในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และเชื่อมโยงไปสู่การค้าการลงทุน ในรูปแบบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงต่อไป

IMG-2652

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41703

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us