|

มทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อน “OTOP UPGRADE” สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ชุมชน

_MG_0412

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP “OTOP UPGRADE เพื่อให้ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาให้มีการสร้างรายได้ สร้างมูลค่า โดยการพัฒนาตราสินค้า และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธี และนายประมวล วรานุศิษฏ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการ สำหรับการขับเคลื่อนชุมชนเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างเครือข่ายในการยกระดับสินค้า และนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้

_MG_0337

_MG_0426

_MG_0445

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41736

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us