|

วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 จัดอบรม “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ข้าราชการใน จ.สงขลา

60327310_1961656543942905_7771440398068613120_n

วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 จัดอบรมหลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ข้าราชการในพื้นที่ จ.สงขลา

วันนี้ (15 พ.ค. 62) ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ “หลักสูตรประจำ” “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”รุ่นที่ 2 ปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาทิ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ฯลฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี

60179016_1961656547276238_8926083024919986176_n

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ วีรกรรมของบรรพชนในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาประเทศชาติ ปลูกจิตสำนึก ให้ข้าราชการและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวิทยากรจิตอาสา 904 พันเอก อุทิศ อนันตนานนท์หัวหน้าทีมวิทยากรจิตอาสา 904 พันตำรวจเอก วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ร่วมบรรยายถ่ายทอดเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศสยามจวบจนถึงปัจจุบัน โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากส่วนกลางส่งต่อความรักและความเสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมาก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสถาบันมีความเสียสละมีอุดมการณ์และความสามัคคี

60333335_1961657090609517_2930161817592266752_n

โครงการ “จิตอาสา 904” หลักสูตรประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เป็นการฝึกอบรมที่น้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะสามารถนำความรู้เรื่องต่างๆ ไปต่อยอดอาชีพเป็นวิทยากรอบรมขยายผลในหน่วยงานของตนเอง เป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถเป็นครู และผู้ช่วยครูให้กับจิตอาสารุ่นต่อๆ ไปได้เป็นอย่างดี

60061400_1961656910609535_8660220314459832320_n

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชน พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยใจ” โดยปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ประเทศ

60356757_1961656813942878_2412679624916992000_n

60354831_1961657017276191_7120084010352508928_n

ข่าว- สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา

ภาพ-โปรดปราน บุญธรรม / KTSLive และทีมงานวิทยากรจิตอาสา 904

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41749

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us