|

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ลงนามความร่วมมือ จัดการเรียนการสอนพลศึกษา – วิทยาศาสตร์การกีฬา

60745847_1964905596951333_4217870360999100416_n

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ผนึกกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มุ่งพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม พร้อมพัฒนาทักษะด้านการกีฬาให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว ไม่หวนมากระทำความผิดซ้ำอีก

วันนี้ (17 พ.ค. 62) ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนพละศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีผู้ร่วมลงนาม ประกอบด้วย นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา , นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา , รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ และนายพิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ท่ามกลางสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

60358606_1964905683617991_3093148877218381824_n

นายประเทียบ ภูมิแก้ว ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ในนามคณะผู้ดำเนินการโครงการเรือนจำเฉพาะทางประเภทกีฬา ประจำภาคใต้ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ให้ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ดำเนินการฝึกอบรมผู้ต้องขังตามโครงการเรือนจำเฉพาะทางประเภทกีฬา ประจำภาคใต้ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้มีการจัดตั้ง “โรงเรียนกีฬาราชทัณฑ์สงขลา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม สามารถเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาแก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างความเป็นเลิศด้านการกีฬา สามารถสร้างชื่อเสียง สร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว ไม่หวนมากระทำความผิดซ้ำอีก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 5 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย กีฬาปันจักสีลัต จำนวน 40 คน , กีฬาฟุตซอล จำนวน 40 คน , กีฬามวยสากลสมัครเล่น จำนวน 40 คน , กีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 40 คน และกีฬามวยไทยสมัครเล่น จำนวน 40 คน รวมผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 250 ชั่วโมง โดยดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

60872367_1964905613617998_7104377435210121216_n

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความเห็นชอบร่วมกันในพันธกิจที่สำคัญสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นผู้ต้องขังให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศ โดยการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านกีฬาผ่านกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาราชทัณฑ์สงขลา ตามโครงการเรือนจำเฉพาะทางประเภทกีฬา ประจำภาคใต้ และเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้มีความสอดคล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

60472375_1964905676951325_4309653090560114688_n

ข่าว-สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา

ภาพ-โปรดปราน บุญธรรม / KTSLive 17 พ.ค.62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41839

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us